In memory of

Duong Trong Tran

August 1, 1943 -  October 26, 2022

With broken hearts that we announce the passing of our Grandfather, Father, Husband, Mr. Tran Trong Duong at the age of 79 on Wednesday, October 26, 2022 at Michael Garron Hospital, Toronto, Ontario.

Mr. Tran was born 1943 in Ha Nam Ninh, Vietnam. He graduated from Saigon Pedagogical University in Mathematics and was a Mathematics teacher for a greater part of his life.

Mr. Tran is survived by his wife, Mrs. Cindy H. Nguyen; daughter, Jackie Thuy Tien Tran Le (Thang Le), daughter Jennifer Do Quyen Tran (Morgan Vaughan), daughter Michelle Trang Hoang Tran (Michael Ryan), son Johnny Quoc Tuan Tran, daughter Cindy Huyen Tran Tran (Tudor Saroiu); grandchildren, Dora Thuy Tien Le, Jacqueline Song Thu Le, Sienna Hoa Mi Vaughan, Vivienne Bach Lien Vaughan, Aaden James Vinh Vaughan, Matthew Minh Khoa Ryan, Mila Bach Mai Ryan, Ethan Manh Saroiu.

Funeral services will be held on Saturday, November 5, 2022 at Pine Hills Cemetery and Funeral Center at 10:15AM to 12:00PM. Cremation will follow at Mount Pleasant Crematorium.

In lieu of flowers, donations may be made to Michael Garron Hospital: https://www.mghf.ca/ways-give

Guestbook 

(2 of 2)


Jim Hy (Teacher- students)

Entered November 1, 2022 from San Diego CA 92129

Students from Sa Dec High School Vietnam

Jim Hy (Students-Teacher)

Entered November 1, 2022 from San Diego California USA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng em, các cựu học tro` của Thầy Dương tại trường Trung Học Sa Đéc
và các cựu đồng nghiệp Trung Học Sa Đéc chân thành chia buồn với
Cô Dương và gia đình. Nguyện cầu linh hồn Thầy được sớm tiêu diêu
miền cực lạc.

Đồng nghiệp: Cô Kim Thục, Cô Nguyệt, Cô Ánh Tuyết, Thầy Kính, Thầy Khoáng

Học trò : Thanh Thủy, Minh Hương, Thanh Yến, Trang, Nhẫn, Ngọc Sương,
Hoàng Anh, Thanh Huyên, Kim Châu, Huệ, Phước, Ẩn, Thới, Đạo, Hòa, Kiến,
Hóa, Kiên, Xuyên, Thạnh, Giểng,

Photos 

(1 of 1)